• Las fechas del curso/Ikastaroen datak: Del 13 de septiembre al 24 de octubre (6 semanas/6 aste) / Irailaren 13tik urriaren 24ra arte La semana del 25al 31 de octubre será para recuperar clases. / Klase-aldaketa batzuk egon daitezke, eta 25/30ean berreskuratuko dira. Grupos de 4 a 6 personas /4- 6 laguneko taldeak NOTAS/OHARRAK: BECAS ONSIDE Gracias a la colaboración de la Fundación Internacional ONSIDE este curso podemos ofrecer ayudas para mujeres* desempleadas actualmente. Devolución del 30% del coste del curso a un máximo de 25 personas. Requisitos: Asistencia al 80% de las clases y certificar su situación de desempleo actual. Consulte con su monitora*. ONSIDE DIRULAGUNTZA ONSIDE Nazioarteko Fundazioaren lankidetzari esker, aurten langabezian dauden emakumeentzako* dirulaguntzak eskaini ditzakegu. Ikastaroaren kostuaren %30eko kantitatea diruz lagunduko dugu, laguntza hau gehienez 25 emakumeri* erreztu ahal izango diogu. Diru laguntza jasotzeko baldintzak: klaseen %80ra joatea eta egun langabezia egoeran zaudela egiaztatzea izango da. Galdetu monitoreari* (https://www.onsidefund.org)   Solo se podrá recuperar las clases que la asociación no pueda impartir por impedimentos de la monitora o la escuela donde se imparten los cursos. No habrá recuperaciones por razones personales. / Elkarteak eman ezin dituen klaseak bakarrik berreskuratu ahal izango dira, monitorearen edo ikastaroak ematen diren eskolaren eragozpenak direla eta. Arazo pertsonalengatik, ezin izango da galdutako saiorik errekuperatu .   Desde los 16 años cumplidos hasta los 55++. / 16 urtetik 55++-era Menores de 18 años el primer dia deberán facilitar a la monitora la autorización de su tutoría legal. / 18 urtetik beherakoa izanez gero, lehenengo egunean monitoreari legezko tutorearen baimena aurkeztu behar dio   CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL QUE CREES DEBAS FACILITARNOS, QUE PUEDA INFLUIR EN EL DEVENIR DE LAS CLASES PONGALO EN CONOCIMIENTO DE LA MONITORA O RESPONSABLES DE LA ASOCIACIÓN. GRACIAS KLASEKO BILAKAERAN ERAGINA IZAN DEZAKETEN ETA JAKIN BEHARKO GENITUZKEEN INFORMAZIO OSAGARRIAK, ELKARTEKO BIDELAGUN EDO ARDURADUNEI HELARAZTEA ESKERTUKO GENIZUKE. ESKERRIK ASKO
  • Las fechas del curso/Ikastaroen datak: Del 13 de septiembre al 24 de octubre (6 semanas/6 aste) / Irailaren 13tik urriaren 24ra arte La semana del 25al 31 de octubre será para recuperar clases. / Klase-aldaketa batzuk egon daitezke, eta 25/30ean berreskuratuko dira. Grupos de 4 a 6 personas /4- 6 laguneko taldeak NOTAS/OHARRAK: BECAS ONSIDE Gracias a la colaboración de la Fundación Internacional ONSIDE este curso podemos ofrecer ayudas para mujeres* desempleadas actualmente. Devolución del 30% del coste del curso a un máximo de 25 personas. Requisitos: Asistencia al 80% de las clases y certificar su situación de desempleo actual. Consulte con su monitora*. ONSIDE DIRULAGUNTZA ONSIDE Nazioarteko Fundazioaren lankidetzari esker, aurten langabezian dauden emakumeentzako* dirulaguntzak eskaini ditzakegu. Ikastaroaren kostuaren %30eko kantitatea diruz lagunduko dugu, laguntza hau gehienez 25 emakumeri* erreztu ahal izango diogu. Diru laguntza jasotzeko baldintzak: klaseen %80ra joatea eta egun langabezia egoeran zaudela egiaztatzea izango da. Galdetu monitoreari* (https://www.onsidefund.org)   Solo se podrá recuperar las clases que la asociación no pueda impartir por impedimentos de la monitora o la escuela donde se imparten los cursos. No habrá recuperaciones por razones personales. / Elkarteak eman ezin dituen klaseak bakarrik berreskuratu ahal izango dira, monitorearen edo ikastaroak ematen diren eskolaren eragozpenak direla eta. Arazo pertsonalengatik, ezin izango da galdutako saiorik errekuperatu .   Desde los 16 años cumplidos hasta los 55++. / 16 urtetik 55++-era Menores de 18 años el primer dia deberán facilitar a la monitora la autorización de su tutoría legal. / 18 urtetik beherakoa izanez gero, lehenengo egunean monitoreari legezko tutorearen baimena aurkeztu behar dio   CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL QUE CREES DEBAS FACILITARNOS, QUE PUEDA INFLUIR EN EL DEVENIR DE LAS CLASES PONGALO EN CONOCIMIENTO DE LA MONITORA O RESPONSABLES DE LA ASOCIACIÓN. GRACIAS KLASEKO BILAKAERAN ERAGINA IZAN DEZAKETEN ETA JAKIN BEHARKO GENITUZKEEN INFORMAZIO OSAGARRIAK, ELKARTEKO BIDELAGUN EDO ARDURADUNEI HELARAZTEA ESKERTUKO GENIZUKE. ESKERRIK ASKO
  • Las fechas del curso/Ikastaroen datak: Del 13 de septiembre al 24 de octubre (6 semanas/6 aste) / Irailaren 13tik urriaren 24ra arte La semana del 25al 31 de octubre será para recuperar clases. / Klase-aldaketa batzuk egon daitezke, eta 25/30ean berreskuratuko dira. Grupos de 4 a 6 personas /4- 6 laguneko taldeak NOTAS/OHARRAK: BECAS ONSIDE Gracias a la colaboración de la Fundación Internacional ONSIDE este curso podemos ofrecer ayudas para mujeres* desempleadas actualmente. Devolución del 30% del coste del curso a un máximo de 25 personas. Requisitos: Asistencia al 80% de las clases y certificar su situación de desempleo actual. Consulte con su monitora*. ONSIDE DIRULAGUNTZA ONSIDE Nazioarteko Fundazioaren lankidetzari esker, aurten langabezian dauden emakumeentzako* dirulaguntzak eskaini ditzakegu. Ikastaroaren kostuaren %30eko kantitatea diruz lagunduko dugu, laguntza hau gehienez 25 emakumeri* erreztu ahal izango diogu. Diru laguntza jasotzeko baldintzak: klaseen %80ra joatea eta egun langabezia egoeran zaudela egiaztatzea izango da. Galdetu monitoreari* (https://www.onsidefund.org)   Solo se podrá recuperar las clases que la asociación no pueda impartir por impedimentos de la monitora o la escuela donde se imparten los cursos. No habrá recuperaciones por razones personales. / Elkarteak eman ezin dituen klaseak bakarrik berreskuratu ahal izango dira, monitorearen edo ikastaroak ematen diren eskolaren eragozpenak direla eta. Arazo pertsonalengatik, ezin izango da galdutako saiorik errekuperatu .   Desde los 16 años cumplidos hasta los 55++. / 16 urtetik 55++-era Menores de 18 años el primer dia deberán facilitar a la monitora la autorización de su tutoría legal. / 18 urtetik beherakoa izanez gero, lehenengo egunean monitoreari legezko tutorearen baimena aurkeztu behar dio   CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL QUE CREES DEBAS FACILITARNOS, QUE PUEDA INFLUIR EN EL DEVENIR DE LAS CLASES PONGALO EN CONOCIMIENTO DE LA MONITORA O RESPONSABLES DE LA ASOCIACIÓN. GRACIAS KLASEKO BILAKAERAN ERAGINA IZAN DEZAKETEN ETA JAKIN BEHARKO GENITUZKEEN INFORMAZIO OSAGARRIAK, ELKARTEKO BIDELAGUN EDO ARDURADUNEI HELARAZTEA ESKERTUKO GENIZUKE. ESKERRIK ASKO
  • Las fechas del curso/Ikastaroen datak: Del 13 de septiembre al 24 de octubre (6 semanas/6 aste) / Irailaren 13tik urriaren 24ra arte La semana del 25al 31 de octubre será para recuperar clases. / Klase-aldaketa batzuk egon daitezke, eta 25/30ean berreskuratuko dira. Grupos de 4 a 6 personas /4- 6 laguneko taldeak NOTAS/OHARRAK: BECAS ONSIDE Gracias a la colaboración de la Fundación Internacional ONSIDE este curso podemos ofrecer ayudas para mujeres* desempleadas actualmente. Devolución del 30% del coste del curso a un máximo de 25 personas. Requisitos: Asistencia al 80% de las clases y certificar su situación de desempleo actual. Consulte con su monitora*. ONSIDE DIRULAGUNTZA ONSIDE Nazioarteko Fundazioaren lankidetzari esker, aurten langabezian dauden emakumeentzako* dirulaguntzak eskaini ditzakegu. Ikastaroaren kostuaren %30eko kantitatea diruz lagunduko dugu, laguntza hau gehienez 25 emakumeri* erreztu ahal izango diogu. Diru laguntza jasotzeko baldintzak: klaseen %80ra joatea eta egun langabezia egoeran zaudela egiaztatzea izango da. Galdetu monitoreari* (https://www.onsidefund.org)   Solo se podrá recuperar las clases que la asociación no pueda impartir por impedimentos de la monitora o la escuela donde se imparten los cursos. No habrá recuperaciones por razones personales. / Elkarteak eman ezin dituen klaseak bakarrik berreskuratu ahal izango dira, monitorearen edo ikastaroak ematen diren eskolaren eragozpenak direla eta. Arazo pertsonalengatik, ezin izango da galdutako saiorik errekuperatu .   Desde los 16 años cumplidos hasta los 55++. / 16 urtetik 55++-era Menores de 18 años el primer dia deberán facilitar a la monitora la autorización de su tutoría legal. / 18 urtetik beherakoa izanez gero, lehenengo egunean monitoreari legezko tutorearen baimena aurkeztu behar dio   CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL QUE CREES DEBAS FACILITARNOS, QUE PUEDA INFLUIR EN EL DEVENIR DE LAS CLASES PONGALO EN CONOCIMIENTO DE LA MONITORA O RESPONSABLES DE LA ASOCIACIÓN. GRACIAS KLASEKO BILAKAERAN ERAGINA IZAN DEZAKETEN ETA JAKIN BEHARKO GENITUZKEEN INFORMAZIO OSAGARRIAK, ELKARTEKO BIDELAGUN EDO ARDURADUNEI HELARAZTEA ESKERTUKO GENIZUKE. ESKERRIK ASKO

Ir a Arriba